КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №66" Дніпровської міської ради

 

2014-2015

Звіт керівника ДНЗ №66

перед колективом та громадськістю.

 

 

В КЗО “ДНЗ (ясла-садок) № 66”функціонує 5 груп дітей дошкільного віку з наповнюваністю 114 дитини, та короткотривала група.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

В ДНЗ №66 працює 30 співробітників, з них 10 педагогічні працівники , 20 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1.Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2.Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників.

3.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Розвиток комунікативних навичок та безконфліктне спілкування у соціумі.

 Завідувачем вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

За 2014/2015 н.р. підтверджено  7 тарифний розряд  муз.керівнику – Ларцевою Л.В. Колективом закладу було підготовлено та проведено методичне об'єднання для вихователів району “Пошуково - дослідницька діяльність дошкільників як засіб спонукання їх до творчості, підвищенню екологічної обізнаності”, під керівництвом муз.керівника Ларцевої Л.В., для відвідувачів показана гра — розвага з елементами пошуково-дослідницької діяльності “Космічні мандрівники”, яка сумісно з рухливою ігровою діяльністю, елементами хореографії, театр підняла питання охорони природи, екології, гуманізму, що було особливоцікаво як молодим спеціалістам, також і педпрацівникам з великим стажем праці.

Протягом 2014/2015 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів. На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Протягом 2014/2015 н.р. в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології. Вихователі, з метою удосконалення навчально-виховного процесу, використовують інноваційні технології – корекційну програму Л.Калуської «Дитина в довкіллі», Н.Денисенко «Малятко – здоров‘ятко», програму І.Ликової «Кольорові долоньки» та Л.Шульги «Барвиста радість», «Теорії розвитку винахідницьких завдань» (ТРВЗ) за Г.Альтшуллером, «Батьківську педагогіку» В.Сухомлинського.  Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

У дошкільному закладі обладнано та організовано роботу кабінету психолога,  музичної зали, спортивного майданчику.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування та медичний огляд дітей здійснює лікар. Діти одержують 3х разове харчування. З боку завідувача здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Відповідно до графіку, за наявності вакцин  проводилось щеплення дітям, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний огляд.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2014 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Протягом року сім'ям надавались консультації лікаря. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в музичній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи.

В ДНЗ №66 протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. Своєчасно виявляли проблемні сім’ї, що потребують особливої уваги. З ними проводилася робота.

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Підчас підготовки до нового навчального року зроблено наступне :

Придбано:

- Стільці дитячі - 25 штук — 1500грн.

- Ігрова стінка “Ляльковий театр” - 500грн.

- Лялька музична “Україночка”-200грн.

 

Відремонтовано:

- електропроводка та заземлення І поверху -1000грн.

Проведено :

- методичний кабінет поповнено методичною літературою та посібниками для роботи з дітьми всіх вікових груп — 500грн.

- проведена передплата на періодичні педагогічні видання - методичний кабінет забезпечується канцтоварами

- налаштовано фортепіано в музичному залі — 700грн.

- здійснюється оплата за послуги Інтернету- 1000грн.

Для успішного проведення літнього оздоровчого періоду проведене:

- оновлення піску для пісочних ящиків — 1000грн.

- придбані стройматеріали для ремонту майданчиків — 1500грн.