КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №66" Дніпровської міської ради

 

кошторис

кошторис на 2017р.

 

 

Затверджений в сумі 2856875 грн.

(Два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот сімдесят п'ять грн.)

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Марусов О.В.

2017 рік'

КОШТОРИС НА 2017 РІК

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району

М. Дніпро

Вид бюджету - місцевий (міський бюджет м. Дніпра)

 

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 66"

 

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

2608680

248195

2856875

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

2608680

X

2608680

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

248195

248195

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

248195

248195

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

248195

248195

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

2608680

248195

2856875

Поточні видатки

2000

2608680

248195

2856875

Оплата праці

2110

1885883

0

1885883

Заробітна плата

2111

1545883

0

1545806

Нарахування на оплату праці

2120

340077

0

340077

Використання товарів і послуг

2200

720948

248195

969143

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

2070

0

.    2070

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1104

0

1104

Продукти харчування

2230

168602

248195

416797

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

209148

0

209148

Видатки на відрядження

2250

50

0

50

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

338974

0

338974

Оплата теплопостачання

2271

214909

0

214909

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

34852

0

34852

Оплата електроенергії

2273

89213

0

89213

Оплата природного газу

2274

0

0

0

Дослідження і розробки , видатки державного (регіонального) значення

2280

1000

0

1000

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1000

0

1000

Інші виплати населенню

2730

1170

0

1170

Інші поточні видатки

2800

679

0

679

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

 0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0