КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №66" Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника ДНЗ

 

  Звіт керівника за 2016/2017 н.р. 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 66 Дніпровської міської ради розпочав свою роботу 31 жовтня 1972 року, та успішно функціонує протягом майже 45 років.

Дошкільний навчальний заклад працює п’ять днів на тиждень з 7.00 год. до 17.30 год., що складає 10,5 годин . Чергова група до 19.00 год. Проектна потужність ясла -садка на 120 дітей, на цей час садочок відвідує 126 дітей.

Мета закладу:Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку , всебічне формування особистості дитини з урахуванням особливостей його фізичного, психічного розвитку, індивідуальних можливостей і здібностей, забезпечення готовності до шкільного навчання.

Напрямок роботи на 2016/2017 н.р. складав – сталий розвиток дітей дошкільного віку . 

Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ :

1. Розвиток соціальної компетенції дітей дошкільного віку через духовно-моральне виховання.

2. Удосконалення впровадження у практику програми виховання і навчання дітей сталому розвитку.

3. Патріотичне виховання й формування творчої особистості дошкільників під час театральної діяльності.

Основними принципами організації роботи адміністрації та методичної служби в дошкільному навчальному закладі є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, творчий характер, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, істотне, єдність теорії та практики, оперативність, гнучкість, мобільність, колективний характер. Основа адміністративної роботи в закладі – це системний, діяльнісний, особистісний підхід.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ № 66 демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Завідувач ДНЗ у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, надається більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

 Кадрова політика в ДНЗ здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

У ясла-садку – 30 працівників, з них 14 педагогів,всі працюють на штатній основі.

Умови перебування дітей в групах дуже комфортні: зроблено якісний ремонт; здійснюється підбір меблів за ростом дітей; в приміщеннях добре організовані зони для ігор та занять, які оснащуються сучасним ігровим і дидактичним матеріалом.

План роботи медичної служби укладається відповідно до річного плану роботи закладу, та на протязі  року виконувався у повному обсязі.  Належним чином оформлено обов’язкова документація, своєчасно складаються плани роботи і звіти, здійснюється щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складається лист здоров’я.

У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості.

Технологічне та електрообладнання знаходиться в робочому стані, в наявності необхідний промаркований кухонний інвентар та посуд. Харчоблок, комора, овочесховище утримуються згідно санітарно-гігієнічних вимог. Документація харчоблоку ведеться систематично й своєчасно.

Всі продукти харчування, що надходять в заклад, приймаються лише при наявності супровідних документів, що засвідчують їх якість.

Систематичний контроль за станом харчування здійснюється адміністрацією закладу за окремим планом контролю. Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських зборах.

Згідно аналізу харчування в ДНЗ за п’ять років, харчування дітей різноманітне за складом продуктів і в основному задовольняє потреби дітей у основних харчових речовинах. 

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Адміністрація закладу підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Адміністрація з колективом організовують для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, Дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції.

На засадах партнерства батьки активно залучались до різних заходів.

За результатами проведеної роботи у закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5 – ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 98%.

Адміністрація та колектив ДНЗ системно презентує та популяризує досвід роботи педагогічного колективу, здобутки та напрацювання.

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють використовувати приміщення, обладнання та оснащення впродовж усього навчального року. Приміщення оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Адміністрацією ДНЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори систематично оновлюються та поповнюються сучасними пластиковими стендами. Подвір’я ДНЗ завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками і вихованцями ДНЗ .

За планом, який щорічно складається адміністрацією ДНЗ, відбувається косметичний ремонт гральних, спальних, туалетних приміщень, музичної зали, ремонт і модернізація гральних меблів, ремонт прального та сантехнічного обладнання, заміна ламп, ремонт фасаду, та оновлення обладнання на спортивному майданчику.