КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №66 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Структура та органи управління закладу освіти

Управління  дошкільним  закладом  здійснюється департаментом гуманітарної   політики   Дніпровської   міської   ради,   який  є представником власника.

   Безпосереднє  керівництво   роботою   дошкільного   закладу    здійснює   директор,    який   призначається   і   звільняється    з   посади    департаментом гуманітарної   політики   Дніпровської  міської ради  з дотриманням чинного   законодавства.

   Основним колегіальним органом управління закладу дошкільної освіти є педагогічна рада.

   До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники дошкільного закладу. Також до її складу  можуть входити представники батьківської громади. Запрошеними з правом  дорадчого  голосу  можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх  навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

   Головою педагогічної ради є директор  дошкільного  закладу.

   Вищим колегіальним органом   громадського  самоврядування  закладу є  Загальні  збори "конференція" колективу  дошкільного  закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. На Загальних зборах  батьків приймаються рішення про створення батьківського активу закладу.

   У період між Загальними зборами діє Рада дошкільного закладу.